De wendbare digitale organisatie: Reflectie en inspiratie

3e Jaarcongres Innovatief Haaglanden  |  Woensdag 18 november 2020

<< Terug

Gemeente Wassenaar

Wassenaar 2030 – sturen op strategische opgaven vanuit een gemeentebrede visie op de toekomst.

Gemeente Wassenaar | Wassenaar 2030 – sturen op strategische opgaven vanuit een gemeentebrede visie op de toekomst.

Hoe blijf je als kleine, zelfstandige gemeente overeind? Hoe ben je effectief met een beperkte ambtelijke capaciteit? Hoe realiseer je lange termijn doelen binnen een complexe en versnipperde politiek-bestuurlijke context? Hoe reageer je als gemeente flexibel op de toenemende behoefte van burgers aan maatwerk en eigen initiatief?

Het startpunt van Wassenaar 2030 zijn de demografische ontwikkelingen van een behoudend dorp in een hyperstedelijke en dynamische omgeving. De oplossing is een team van dedicated adviseurs die gekoppeld zijn aan een strategische opgave en iedere opgave heeft een bestuurlijke eigenaar binnen het college. Het team staat onder rechtstreekse aansturing van de gemeentesecretaris.

Contactpersoon:
Marlou Grobben
Tel: 0683 598 414
Mail: MGrobben@wassenaar.nl