De wendbare digitale organisatie: Reflectie en inspiratie

3e Jaarcongres Innovatief Haaglanden  |  Woensdag 18 november 2020

<< Terug

Gemeente Delft

SCIFI

Gemeente Delft | SCIFI

Hoe kun je met open data waardevolle toepassingen ontwikkelen voor je stedelijke uitdagingen? In het Europese project SCIFI (Smart Cities Innovation Framework Implementation) werkt Delft met andere steden, universiteiten en bedrijvennetwerken uit België, Frankrijk en Engeland samen om die vraag te beantwoorden.

Sinds 2017 werken we aan meerdere pilots met scaleups en startups en aan het einddoel van het project: een kookboek voor middelgrote steden om duurzaam te kunnen innoveren met open data. Eerder deden we pilots op het gebied van smart waste management, slimmer strooien en fietsveiligheid voor kinderen. De pilot die we nu in Delft draaien, gaat over doorstroming en nudging van fietsers. We ontwikkelen met startup Skialabs een digital twin, mobile app en dashboard om continue inzicht in de fietsdoorstroming te krijgen. 

Meer info? www.smartcityinnovation.eu 

 

Contactpersoon:

Fons van der Ham
Tel: 0622997281
Mail: fvdham@delft.nl