De wendbare digitale organisatie: Reflectie en inspiratie

3e Jaarcongres Innovatief Haaglanden  |  Woensdag 18 november 2020

<< Terug

Provincie Zuid-Holland

Microsubsidies: geen menskracht, wel subsidies

Provincie Zuid-Holland | Microsubsidies: geen menskracht, wel subsidies

Het doel is om met een automatisch besluitvormingsproces het uitkeren van subsidies te vereenvoudigen en te versnellen. Als casus is de regeling ‘lokale initiatieven energietransitie particulieren’ gebruikt; een regeling om inwoners met lagere inkomens te ondersteunen in verduurzaming van hun huis met kleine subsidies. Wij bereiken deze inwoners d.m.v. wijkgerichte promotie voor het invullen van een subsidiecheck (kom je in aanmerking?) en vervolgens het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier wordt gescand en beoordeeld door tekst herkennende software, indien dit een 100% score oplevert wordt dit automatisch en direct uitbetaald en anders geeft de software aan waar Bureau Subsidies nog naar moet kijken.

 

Contactpersoon:

Naam: Rik Wijnhof  
Mail: r.wijnhof@pzh.nl