De wendbare digitale organisatie: Reflectie en inspiratie

3e Jaarcongres Innovatief Haaglanden  |  Woensdag 18 november 2020

<< Terug

Gemeente Westland

Vertical Farming | Uniek en innovatief Project

Gemeente Westland  | Vertical Farming | Uniek en innovatief Project

De wereldbevolking bestaat in 2050 uit ruim 9 miljard mensen. Om deze explosieve bevolkingsgroei bij te benen moet de mondiale voedselproductie in een razend tempo toenemen. Met de huidige stand van de techniek is dit onmogelijk en daarom zijn nieuwe landbouwmethodes noodzakelijk om meer voedsel te kunnen produceren met minder middelen en uitstoot. Vertical farming is een kansrijk alternatief om de voedselproductie de komende jaren sterk op te voeren.

Binnen het project Fieldlab Vertical Farming Zuid-Holland werkt o.a. de gemeente Westland met bedrijven en kennisinsituten samen aan de duurzame versterking van de Nederlandse concurrentiepositie op het terrein van vertical farming, vanuit de regio Zuid-Holland. 

Contactpersoon:

Marga Vintges
Tel.:   0651 342 675
Mail: mgmvintges@gemeentewestland.nl