Jaarcongres 2020: Maak Haaglanden de innovatiefste regio
Woensdag 18 november 2020 | World Horti Center | Naaldwijk

Learning Factories

S1: Cybersecurity

In deze learning factory zullen verschillende sprekers kort ingaan op diverse relevante invalshoeken:

Welke technieken gebruiken we om ons te verdedigen tegen cyber aanvallen?

Hoe belangrijk is de samenwerking met strategische partners o.a. publiek  private samenwerking.

Hoe kunnen wij als regio omgaan met de schaarste aan personeel voor dit vakgebied?

Hoe organiseren wij cybersecurity en hoe maken wij medewerkers bewust in Den Haag.

S2: Circulair inkopen; van hebben naar duurzaam delen

Wat is er nodig om het inkoopproces en aanbestedingen te verduurzamen en hoe bereik je een circulair inkoopproces?

Het doel van deze sessie is dat inzicht wordt verkregen hoe je een duurzaam en circulair inkoopproces inricht, welke eisen voor o.a. CO2 reductie je aan de leverancierskant kan neerleggen en hoe dit intern in de organisatie kan worden ingericht.

Als je je bezighoudt met (duurzame) inkoop (MVI) en met circulair inkopen of een economische functie hebt, kun je in deze sessie je kennis verbreden en/of verdiepen.

Uitdagende stellingen zorgen hier voor goede interactie!

S3: Stem van de Toekomst

Wat is nodig om brede netwerksamenwerking rond jongeren participatie te realiseren?

“Hoe hou je die netwerksamenwerking in stand?”

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is door een netwerk van partners een veelzijdig programma opgezet om jongeren te betrekken bij de lokale politiek. Dit innovatieproject ‘Stem van de toekomst’ om jongerenparticipatie te versterken, wordt de komende jaren verder uitgebouwd. In deze learning factory krijg je handvatten aangereikt om een dergelijke vorm ook in je eigen gemeente te realiseren. Na een korte presentatie wordt middels discussie ingezoomd op de twee centrale vragen.

S4: Drones in the City

Hoe kan een drone veilig landen op een plek/installatie waar mensen graag een pakket afhalen en zo een oplossing bieden voor de last mile bezorging hiervan?
Bezorging met drones in een binnenstedelijke omgeving staat aan de vooravond van zijn ontwikkeling. Dit kent vele uitdagingen, zowel technisch (veilig landen en opstijgen) als praktisch (wet- en regelgeving). Daarnaast is het nog onduidelijk hoe de interactie met klant eruit moet zien. Verschillende partijen willen de challenge van drone delivery graag verder ontwikkelen. De gemeentes Delft en Rotterdam hebben samen met The Future Mobility Network dit vraagstuk opgepakt met als doel het onderzoeken van de interactie tussen mens en drone bij bezorging in een binnenstedelijk gebied. Vanaf 1 september jl. zijn ook studententeams uitgedaagd om mee te doen aan deze challenge om een oplossing te vinden voor een van de verschillende usecases.

S5: Alles uit je data: verbinding stad en land

Ben jij geïnteresseerd in big data, of vanuit je werkgebied bezig met de verbinding tussen stad en platteland? Dan zoeken we jou!

Tijdens deze inspiratiesessie willen we je onderdompelen in de mogelijkheden van data bij het versterken van de stad-land verbinding.

Het wordt een leuk en afwisselend programma: korte boeiende presentaties worden afgewisseld met een werksessie: we willen niet alleen praten over data, maar we willen juist ook ontdekken wat er allemaal mogelijk is in onze eigen achtertuin.

S6: Mijn Stad, Mijn Toekomst

Hoe betrek je 125.000 mensen bij de toekomst van de stad?

We laten zien dat met houding, toon van gesprek, creatieve werkvormen en onorthodoxe plekken een gesprek over de toekomst van de stad kan worden gevoerd met alle inwoners. Ga actief naar de lokale supermarkten, de scholen en het winkelend publiek en betrek die ‘unusual suspect’. Spreek niet vanuit hokjes en jargon van het apparaat, maar vanuit de ervaring en beleving van de inwoners. Na een korte presentatie word je aan het werk gezet met een van de ontwikkelde spelvormen.